Advokatska kancelarija Kovačević

Efikasna i ekonomična pravna rešenja za Vaše poslovanje

Naš cilj nije puko zadovoljavanje forme i procedure, već postizanje rezultata u najboljem interesu Vas kao klijenta. Na inovativan, ambiciozan i dinamičan način pristupamo rešavanju svakog predmeta, uz poštovanje načela i vrednosti relevantnih advokatskih kodeksa.

O nama

Advokatska kancelarija Kovačević pruža klijentima profesionalne usluge najvišeg kvaliteta.

Tim Advokatske kancelarije KOVAČEVIĆ čine advokati sa velikim profesionalnim iskustvom u različitim oblastima privrednog prava koje su stekli dugodišnjim radom u kompanijama u Srbiji u oblasti privrednog prava kao i drugim tradicionalnim oblastima prava.

Naše usluge

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ pruža pravne usluge iz sledećih oblasti prava: privredno pravo, strana ulaganja, infrastruktura, bankarsko i finansijsko pravo, IT pravo, pravo intelektualne svojine, medijacije i rešavanja svih vrsta sporova, porodično i nasledno pravo, zaštita potrošača, radno pravo, poresko pravo, krivično pravo i ostale oblasti prava.

.01

Korporativno & kompanijsko pravo

Širok spektar pravnih usluga u oblasti kompanijskog prava, koje uključuju osnivanje i korporativno upravljanje.

.02

Nepokretnosti

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ savetuje klijente u svim transakcijama vezanim za nekretnine, kao i u drugim povezanim oblastima. 

.03

IT pravo

Savetujemo freelancer-e ili IT kompanije u pogledu prava i obaveza, izrade ugovora, zaštita podataka i privatnosti, kao i drugim povezanim oblastima.

.04

Bankarsko & finansijsko pravo

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ pruža širok spektar saveta iz oblasti bankarskog i finansijskog prava.

.05

M & A

Savetujemo klijente prilikom transakcija spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, kao i u drugim povezanim oblastima.

.06

Strana ulaganja

Stranim investitorima pružamo pravnu podršku pri osnivanju i proširenju njihovog postojećeg poslovanja u Republici Srbiji.

Još pravnih oblasti

Advokatska tarifa

Advokatska tarifa je propis u kom je određen način plaćanja i cena advokatskih usluga, odnosno pružanja pravne pomoći od strane advokata. Pun naziv je “Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata”. Advokatska tarifa je doneta od strane Advokatske komore Srbije i svi advokati u Srbiji su dužni da se pridržavaju propisanih cena prilikom naplate advokatskih usluga.

Advokatska tarifa prepoznaje razliku između nagrade za rad advokata i naknade troškova za rad advokata. Advokati imaju pravo da naplate svoj rad na konkretnom predmetu klijenta, ali i da naplate sve troškove koji su bili neophodni da bi uopšte na tom predmetu mogli da rade, odnosno da primenjuju svoje znanje i iskustvo.

Za cenu advokatskih usluga za Vaš predmet slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 063/8637018 odnosno putem elektronske pošte na office.adv.kovacevic@gmail.com.

0 +
konsultacija
0 %
uspeha
0
dobijenih predmeta
0
članova tima

Naš tim

Marijana
Kovačević

Advokat

Andrijana
Radaković

Advokat

Jovana
Ilić

Advokatski pripravnik

Milana
Vukas

Advokatski pripravnik

Ana
Lazarević

Advokatski pripravnik

Rekli su o nama

,,Marijanina sposobnost da jasno uočava detalje je veoma bitna za našu kompaniju, ona pruža advokatske usluge našoj firmi više od četiri godine. Njen način rada baziran je na posvećenosti, precizno i uz analizu istražuje sve opcije pre donošenja zaključaka i davanja pravnog mišljenja. Marijana je veoma talentovan advokat, koji uspešno sarađuje sa svojim klijentima i vodi advokatsku kancelariju."
Nikola Čelanović
CEO Typhoon HIL
5/5