Naš tim

Marijana
Kovačević

Advokat

Andrijana
Radaković

Advokat

Sonja
Đajić

Advokat

Jovana
Ilić

Advokatski pripravnik

Milana
Vukas

Advokatski pripravnik

Ana
Lazarević

Advokatski pripravnik

Marijana Kovačević

Advokat Marijana Kovačević ima više od 20 godina profesionalnog iskustva koje je stekla u radu u sudovima,prvo kao pripravnik i sudijski saradnik, zatim kao viši pravni savetnik u centralama nekoliko banaka.

Advokat Marijana Kovačević je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, dok je master studije završila na Pravnom fakultetu u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, smer privredno pravo.

Advokat Marijana Kovačević je predstavnik člana u AmCham Serbia u različitim odborima koji doprinose razvoju poslovnog okruženja.

Advokat Marijana Kovačević poseduje sertifikat za osnovnu obuku za posrednika (medijatora) i registrovani je posrednik (medijator) u Registru posrednika pri Ministarstvu pravde. Takođe, poseduje i sertifikat za odbranu maloletnih izvršilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih.

Poseduje međunarodni sertifikat za engleski jezik za pravnike – TOLES, viši nivo.

Andrijana Radaković

Advokat Andrijana Radaković je završila Pravni fakultet Univerziteta u Brogradu 2012. godine. Na istom fakultetu završila je Master evropskih integracija 2016. godine na engleskom jeziku, odbranivši master rad sa najvišom ocenom.

Karijeru je započela u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. U imenik advokata Advokatske komore Vojvodine upisana je od 2018. godine. Oblast njenog rada usmerena je na građansko i privredno pravo.

Andrijana tečno govori engleski jezik.

Sonja Đajić

Advokat Sonja Đajić ima više od 15 godina advokatskog iskustva.

Advokat Sonja Đajić je završila osnovne studije u Novom Sadu.

Advokat Sonja Đajić je specijalista iz oblasti privrednog prava i stečajnog prava.

Advokat Sonja Đajić tečno govori engleski jezik.

Jovana Ilić

Jovana Ilić je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji KOVAČEVIĆ. Završila je Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu gde je diplomirala 2019. godine. Govori engleski jezik. Oblast interesovanja: građansko pravo i zastupanje u parničnim postupcima.

Milana Vukas

Milana Vukas je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji KOVAČEVIĆ
Završila je Pravni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno završava Master akademske studije.

Ana Lazarević

Ana Lazarević je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji KOVAČEVIĆ. Završila je Pravni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu. Ana tečno govori engleski jezik.