O nama

Pravna pomoć i saveti

Advokatska kancelarija KOVAČEVIĆ pruža pravnu pomoć i savete građanima i pravnim licima.

Naša kancelarija nudi usluge uz visok stepen profesionalne i etičke odgovornosti nudeći dugoročnu profesionalnu saradnju uz poštovanje načela slobode, jednakosti i pravičnosti. U okviru našeg interdisciplinarnog tima se, osim pravnih usluga, bavimo savetovanjem i posredovanjem. Na inovativan, ambiciozan i dinamičan način pristupamo rešavanju svakog predmeta uz poštovanje načela i vrednosti Kodeksa profesionalne etike advokata Srbije i Kodeksa profesionalne etike advokata Evropske unije. Usredsređujemo se na postizanje efikasnih i ekonomičnih rešenja za sporove. 

Naš cilj

Naš cilj nije puko zadovoljavanje forme i procedure, već postizanje rezultata u najboljem interesu klijenta. Verujemo da ova filozofija služi kako klijentima tako i širem društvu koje zajedno gradimo. Poverljivost podataka je zaštićena obavezom čuvanja advokatske tajne. Nudimo usluge na engleskom jeziku.

0 +
konsultacija
0 %
uspeha
0
dobijenih predmeta
0
članova tima